Συντονιστές Προγραμμάτων

Professor Eleni Hadjiconstantinou, PhD, DIC, BSc, FORS MBA Programme Director
  Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού «Αναλυτικά Προγράμματα»
Dr Michalis Menicou Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Διασφάλιση Ποιότητας
Δρ. Νάταλι Λοϊζίδου Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Ειδική Εκπαίδευση
School of Education post-graduate Secretariat Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Δρ. Στέλιος Ορφανός Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

  

Copyright © 2017 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us