Η επικοινωνιακή βαρύτητα που έχουν οι αφηγηματικές επιλογές, τα υφολογικά χαρακτηριστικά και οι ειδολογικές συμβάσεις σε όλο τα φάσμα της ανταλλαγής μηνυμάτων αποτελεί βασική αρχή μιας σειράς κλάδων ανάλυσης του λόγου και του κειμένου που ορίζουν το πεδίο σύγκλισης γλωσσολογίας και λογοτεχνικών σπουδών. Αν η αφηγηματολογία, η υφολογία και η ειδολογική θεωρία στις απαρχές τους (με την ανάλυση του μαγικού παραμυθιού από τον Vladimir Propp, τις εργασίες του «Γλωσσολογικού κύκλου της Πράγας» για την ποιητική γλώσσα και το θεμελιώδες για την ειδολογική σκέψη κείμενο, το Περί Ποιητικής του Αριστοτέλη) διαμορφώθηκαν μέσα από ένα ειδικό ενδιαφέρον για τον λόγο της ποίησης ή της λογοτεχνίας, εδώ και ορισμένες δεκαετίες έχουν παράσχει έννοιες και εργαλεία ανάλυσης για κάθε έκφραση της επικοινωνίας. Όλες οι μορφές και οι τρόποι συμβολικής αλληλεπίδρασης -από την εξιστόρηση προσωπικών εμπειριών, τη συζήτηση με φυσική παρουσία, τις αναρτήσεις στα πεδία κοινωνικής δικτύωσης, ως τη διαφήμιση, την κινηματογραφική ταινία, την πολιτική ομιλία, τα κόμικς, το μυθιστόρημα ή την επιστημονική μελέτη κλπ.- μελετώνται πλέον συγκροτημένα από τη θεωρία της αφήγησης, την υφολογία και την θεωρία των ειδών και των τύπων λόγου. Το μάθημα «Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές» παρέχει ένα συνδυασμό θεωρητικής υποδομής πάνω σε βασικές έννοιες και εργαλεία ανάλυσης της αφηγηματικής θεωρίας, της υφολογίας και της θεωρία των ειδών και των τύπων λόγου, καθώς και στοιχεία μεθοδολογίας για την πρακτική εφαρμογής της εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα έχουν παρακολουθήσει το μάθημα «Ανάλυση Λόγου και Λογοτεχνικές Σπουδές» θα μπορούν να ορίζουν κλάδους της ανάλυσης λόγου και των λογοτεχνικών σπουδών που ειδικεύονται στην έννοια του κειμένου και του λόγου· να αναλύουν το περιεχόμενο βασικών εννοιών και εργαλείων ανάλυσης της αφηγηματολογίας, της θεωρίας των ειδών και των τύπων λόγου, καθώς και της υφολογίας· να τις εφαρμόζουν στην ανάλυση κειμένων διαφόρων μορφών και τρόπων· να κρίνουν τεκμηριωμένα διδακτικές προβολές της αφηγηματολογίας, της υφολογίας και της θεωρίας των ειδών και τύπων λόγου, είτε αυτές έχουν τη μορφή σχεδίων μαθήματος είτε τη μορφή θεωρητικών κειμένων ή / και εμπειρικών ερευνών· τέλος, να συστήνουν τρόπους διδακτικής αξιοποίησης στοιχείων της αφηγηματικής θεωρίας, της υφολογίας και της θεωρίας των ειδών και τύπων λόγου.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence