Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών ή διευκρινίσεων σχετικά με τα Προγράμματα Εξ Αποστάσεως Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick. Για να λάβετε πιο άμεση πληροφόρηση μπορείτε να απευθύνεστε ανάλογα στις ακόλουθες υπηρεσίες ή πρόσωπα:

  

Copyright © 2017 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us