Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τις επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (ΕΚΜ) εκπαιδευτικών στα σχολεία. Δεν απαιτεί οποιεσδήποτε προηγούμενες γνώσεις για το αντικείμενο των ΕΚΜ παρά μόνο το γνήσιο ενδιαφέρον του φοιτητή να μάθει για μία εκπαιδευτική έννοια που κερδίζει διαρκώς έδαφος ανά το παγκόσμιο και που αποτελεί μία ελπιδοφόρα καινοτομία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην έννοια των κοινοτήτων μάθησης, την πρακτική εφαρμογή τους και στα αποτελέσματα των κοινοτήτων αυτών σε επίπεδο μαθητή, εκπαιδευτικού και σχολείου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες, χαρακτηριστικά και φιλοσοφία των ΕΚΜ, την ιστορική εξέλιξη των ΕΚΜ, τις βασικότερες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τις διαστάσεις των ΕΚΜ και τις συνθήκες που υποβοηθούν στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των ΕΚΜ. Επίσης, αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν η κατανεμημένη ηγεσία και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, το όραμα και οι αξίες που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία μίας επαγγελματικής σχολικής μονάδας, η συνεργασία των εκπαιδευτικών και τα αποτελέσματα της σε σημαντικά μαθησιακά και σχολικά αποτελέσματα, η ανάπτυξη και συντήρηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και ανάμεσα σε σχολείο και ευρύτερη σχολική κοινότητα. Τέλος οι φοιτητές θα αναλύσουν και θα αξιολογήσουν κριτικά περιπτώσεις εφαρμογής επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης.

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence