Το μάθημα “Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ως Εργαλείο Ηγεσίας” είναι επιλεγόμενο μάθημα και ανήκει στην ενότητα μαθημάτων “Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού”. Το θέμα του είναι η αξιοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης από τον σχολικό ηγέτη για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση στα πλαίσια της σχολικής μονάδας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του σχολικού ηγέτη αλλά για να αξιοποιηθεί επαρκώς θα πρέπει οι διευθυντές να έχουν λειτουργική γνώση βασικών αρχών εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Το μάθημα αποτελείται από δυο βασικές ενότητες: την αξιολόγηση διδασκαλίας και την αξιολόγηση προσωπικού. Στη πρώτη ενότητα καλύπτουμε βασικές έννοιες αξιολόγησης και αρχές αποτελεσματικής διδασκαλίας τις οποίες προσπαθούμε να ενισχύσουμε μέσω της αξιολόγησης. Στη δεύτερη ενότητα στρέφουμε τη προσοχή μας στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών με θέματα όπως αρχές αξιολόγησης προσωπικού, προβλήματα στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, πολλαπλές πηγές δεδομένων στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, διαστάσεις της αξιολόγησης εκπαιδευτικών διεθνώς και σχέση ηγεσίας και αξιολόγησης προσωπικού.  

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα έχει ως απώτερο στόχο την ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών γύρω από τα θέματα της αξιολόγησης διδασκαλίας και της αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού. Μέσα από τις παρουσιάσεις αναμένεται πως οι φοιτητές θα αποκτήσουν τα απαιραίτητα εφόδια τόσο για αξιολόγηση διδασκαλιας όσο και για αξιολόγηση προσωπικού ενώ θα αποκτήσουν και γνωσεις για τις σύγχρονες και μελλοντικές κατευθύνσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy