Στέλιος Ορφανός
Λέκτορας Εκπαιδευτικής Διοίκησης
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Τηλ. 25-730975
Fax: 25-735001
Email: pre.os (@frederick.ac.cy)
Blog: steliosorphanos.blogspot.com
Twitter: eduadm_dl

{contactus mailto=pre.os#fit.ac.cy;adminfo#frederick.ac.cy}

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy