Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη πτυχίο δασκάλου ή νηπιαγωγού, μπορούν να δουλέψουν ως εκπαιδευτικοί και ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής εκπαίδευσης (αναφορικά με τον δημόσιο τομέα έχουν δικαίωμα ταυτόχρονης εγγραφής στον κατάλογο διοριστέων σε θέση δασκάλου/νηπιαγωγού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού). Θα μπορούν επίσης να ενισχύσουν την πιθανότητα εργοδότησής τους γενικά στη δημόσια υπηρεσία. Αλλά και να δουλέψουν ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε σχολεία του ιδιωτικού τομέα, σε ιδιωτικά φροντιστήρια, σε ειδικά σχολεία και κέντρα ημέρας αλλά και ως ιδιώτες ειδικοί εκπαιδευτικοί.

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy