Η Άννα Χατζηπαναγιωτίδη είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία και το Βέλγιο. Η Διδακτορική της Διατριβή εστιάζεται στην ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της σε μειονότητες, μετανάστες και τη διασπορά.


Η Άννα Χατζηπαναγιωτίδη είναι σήμερα Επίκουρη Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Δασκάλων και Διευθύντρια του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Frederick. Ήταν μέλος του Διδακτικού Προσωπικού στη Φιλοσοφική Σχολή (Νεοελληνικό Τμήμα) και στην Παιδαγωγική Σχολή ( Τμήμα Δασκάλων) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Από το 2007 εργάζεται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Frederick, με γνωστικό αντικείμενο « Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και γλώσσες. Η ελληνική ως 2η/ξένη γλώσσα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση », με ευθύνη τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους πρωτοετείς φοιτητές, καθώς και την πιστοποίηση της ελληνομάθειας, όλων των επιπέδων, ύστερα από ανάθεση του ΥΠΕΠΘ Ελλάδας και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ( ευρωπαϊκά κ.α.)  σχετικά κυρίως με την εκπαίδευση στην ελληνική διασπορά και την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών στην Ελλάδα. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ηλεκτρονική μάθηση « ελληνικά εξ αποστάσεως» πρόγραμμα ΕΣΠΑ που υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΥΠΕΠΘ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έχει εκδώσει ή συν-εκδώσει  είκοσι πέντε βιβλία για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας , έχει συγγράψει πολλά επιστημονικά άρθρα τα οποία έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει παραγάγει γλωσσικό υλικό για την ηλεκτρονική μάθηση. Έχει οργανώσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια κατάρτισης και επιμορφώσεις δασκάλων στην Κύπρο, Ελλάδα και στο εξωτερικό σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 2ης/ξένης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα ως 1η,2η/ξένη και τη διδασκαλία της, στη δίγλωσση και στη διαπολιτισμική αγωγή /εκπαίδευση καθώς και στη γλωσσική ένταξη των αλλογενών και ομογενών.

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy