Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 170
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 60
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 170 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABCO101 Επιχειρησιακή Επικοινωνία Ι 5 3
2 ABCO102 Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΙΙ 5 3
3 ABSA101 Εισαγωγή στη Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA102 Εισαγωγή στη Λογιστική ΙI 5 3
5 ABSE101 Εισαγωγή στη Μικροοικονομική 5 3
6 ABSE102 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική 5 3
7 ABSE203 Μικροοικονομική Ανάλυση 5 3
8 ABSE204 Μακροοικονομική Ανάλυση 5 3
9 ABSE403 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 3
10 ABSL210 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 5 3
11 ABSL310 Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
12 ABSM101 Αρχές Μάρκετινγκ Ι 5 3
13 ABSM112 Αρχές Μάρκετινγκ ΙΙ 5 3
14 ABSM203 Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφορικά Συστήματα 5 3
15 ABSM307 Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ 5 3
16 ABSM405 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 5 3
17 ABSM408 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 5 3
18 ABSO103 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
19 ABSO104 Εισαγωγή στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
20 ABSO204 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 5 3
21 ABSO307 Επιχειρηματική Πολιτική και Στρατηγική Διοίκηση 5 3
22 ABSO423 Διεθνείς Επιχειρήσεις 5 3
23 ABSP449 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
24 ABSP450 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
25 ACSC103 Πακέτα Εφαρμογών Πληροφορικης 5 2 + 1
26 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 5 3
27 AFIN101 Χρηματοοικονομική Ι 5 3
28 AFIN102 Χρηματοοικονομική ΙΙ 5 3
29 AMAT106 Μαθηματικός Λογισμός για τις Επιχειρήσεις και Κοινωνικές Επιστήμες 5 3
30 AMAT110 Μαθηματικά Επιχειρήσεων 5 3
31 AMAT112 Στατιστική I 5 3
32 AMAT210 Στατιστική II 5 3
33 ARRW101 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών Ι 5 3
34 ARRW102 'Eρευνα στις Επιχειρήσεις & Σύνταξη Αναφορών ΙΙ 5 3


Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ABSA203 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου Ι 5 3
2 ABSA204 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου ΙI 5 3
3 ABSA205 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
4 ABSA206 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
5 ABSA307 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Πρακτικής 5 3
6 ABSA308 Προχωρημένη Θεωρία Λογιστικής 5 3
7 ABSA310 Διεθνής Λογιστική 5 3
8 ABSA405 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική Ι 5 3
9 ABSA406 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική ΙΙ 5 3
10 ABSA408 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής Ι 5 3
11 ABSA411 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής ΙΙ 5 3
12 ABSA413 Φορολογία Ι 5 3
13 ABSA414 Φορολογία ΙΙ 5 3
14 ABSE280 Διεθνής Οικονομική 5 3
15 ABSE302 Χρήμα και Τράπεζες 5 3
16 ABSE304 Θεωρία Οικονομικής Ανάπτυξης 5 3
17 ABSE305 Οικονομική του Περιβάλλοντος 5 3
18 ABSE402 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής 5 3
19 ABSI300 Πρακτική Εξάσκηση 5 0
20 ABSM202 Συμπεριφορά Καταναλωτή 5 3
21 ABSM204 Διοίκηση Πωλήσεων 5 3
22 ABSM306 Διεθνές Μάρκετινγκ 5 3
23 ABSM308 Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Στρατηγική Διοίκηση Προϊόντος 5 3
24 ABSM410 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 5 3
25 ABSO105 Οργάνωση Επιχειρήσεων Ι 5 3
26 ABSO106 Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
27 ABSO111 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5 3
28 ABSO304 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
29 ABSO305 Διοικητική Επιστήμη Ι 5 3
30 ABSO308 Διαχείριση Καινοτομίας 5 3
31 ABSO309 Επιχειρηματικότητα και Αποτελεσματική Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου 5 3
32 ABSO418 Αρχές και Μεθόδοι Διαχείρισης του Περιβάλλοντος 5 3
33 ABSO450 Επιχειρησιακή Ηθική 5 3
34 ABSP200 Ενδιάμεση Πτυχιακή Εργασία 6 3
35 AFIN203 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι 5 3
36 AFIN204 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ 5 3
37 AFIN305 Χρηματοοικονομικές Αγορές και Θεσμοί 5 3
38 AFIN306 Ανάλυση Επενδύσεων, Θεωρία και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου 5 3
39 AFIN411 Διεθνή Χρηματοοικονομικά 5 3

  

Copyright © 2017 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us