Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 180
Μαθήματα Επιλογής 60
ΣΥΝΟΛΟ 240


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLABSA151 Εισαγωγή στη Λογιστική 10
2 DLABSE151 Μικροοικονομική Ανάλυση 10
3 DLAMAT151 Μαθηματικά των Επιχειρήσεων 10
4 DLABCO152 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 10
5 DLABSM152 Αρχές Μάρκετινγκ 10
6 DLACSC152 Πακέτα Εφαρμογών και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 10
7 DLABSE253 Μακροοικονομική Ανάλυση 10
8 DLABSO253 Οργάνωση των Επιχειρήσεων 10
9 DLAFIN253 Χρηματοοικονομική 10
10 DLABSL254 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 10
11 DLABSM254 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Έρευνα Μάρκετινγκ 10
12 DLABSA254 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
13 DLABSM355 Στρατηγικό και Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10
14 DLAMAT355 Στατιστική για τις Επιχειρήσεις 10
15 DLABRM356 Μεθοδολογία της 'Ερευνας 10
16 DLABSO356 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιχειρηματική Πολιτική 10
17 DLABSO457 Διοικητική Επιστήμη 10
18 DLABSP458 Πτυχιακή Εργασία 10


Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS
1 DLABSA255 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου 10
2 DLABSA256 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10
3 DLABSA357 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικές Θεωρίας και Πρακτικής 10
4 DLABSA358 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική 10
5 DLABSA457 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής 10
6 DLABSA458 Φορολογία 10
7 DLABSE355 Οικονομική θεωρία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης 10
8 DLABSM356 Συμπεριφορά Καταναλωτή και Διοίκηση Πωλήσεων 10
9 DLABSM457 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 10
10 DLABSO355 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10
11 DLABSO458 Επιχειρησιακή Ηθική 10
12 DLAFIN356 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10

  

Copyright © 2019 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence