Τα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη, θεσμοθετήθηκαν τον 19ο αιώνα και εξελίχθηκαν στη συνέχεια κατά τον 20ό και 21ο αιώνα. Μέχρι τον 19ο αιώνα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η εκπαίδευση ήταν αποκλειστικότητα της Εκκλησίας αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Από τις αρχές του 18ου αιώνα άρχισε σιγά σιγά η ανάμειξη του κράτους στην εκπαίδευση και έτσι είχαμε και τα πρώτα θεσμοθετημένα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα (Πρωσία- Βαυαρία- Γαλλία-Ελλάδα κ.ά).

Σε κάθε οργανωμένο κράτος, αναπτυγμένο ή αναπτυσσόμενο η εκπαιδευτική του πολιτική χαράζεται και υιοθετείται από τους φορείς που ασκούν εξουσία και νομοθετούν. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται βεβαίως τα θεσμοθετημένα όργανα της κρατικής εξουσίας, χωρίς εν τούτοις να παραγνωρίζεται η πολύ σημαντική όσο και πολύπλευρη επιρροή που μπορούν να ασκήσουν και ασκούν σήμερα (την περίοδο της μετανεωτερικότητας) διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί ( Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο.Ο.Σ.Α κ.ά). Ως εκ τούτου τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών επηρεάζονται από τις πολιτικές, πολιτειακές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, δεδομένου ότι ο τομέας της εκπαίδευσης είναι άμεσα συνδεδεμένος όχι μόνο με την πολιτική στοχοθεσία της εκάστοτε εξουσίας κάθε κρατικής συλλογικότητας και της ιδεολογίας της, αλλά και από τις πολιτικές που διαμορφώνονται πλέον στο πλαίσιο της διεθνούς και της παγκόσμιας κοινωνίας κάτω από τις επιδράσεις του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού.

Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ενότητες η περιγραφή των οποίων και η εξειδικευμένη στοχοθεσία τους αναφέρονται στη συνέχεια. 

Σκοπός του μαθήματος

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να μεταδώσει γνώσεις και να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη στους φοιτητές , σχετικά:

  • Με την ιστορία και τη στοχοθεσία των δημοσίων εκπαιδευτικών συστημάτων εκπαίδευσης από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα
  • Με τους παράγοντες (πολιτικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς κ.ά) που έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν και σήμερα τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών συστημάτων
  • Με τις επιρροές που ασκούν σήμερα διάφοροι υπερεθνικοί οργανισμοί, αλλά και την ιδεολογία του νεοσυντηρητισμού και του νεοφιλελευθερισμού στο χώρο της εκπαίδευσης.
  • Με την ιδεολογική μεταστροφή και τις ουσιαστικές αλλαγές που έχουν επέλθει αλλά και επέρχονται στο χώρο της εκπαίδευσης. Αλλαγές που στοχεύουν στην μετάλλαξη της εκπαίδευσης από δημόσιο αγαθό σε καταναλωτικό προϊόν. Αλλαγές που αναβαθμίζουν τον τεχνοκρατικό της χαρακτήρα για την ικανοποίηση των αναγκών της «αγοράς εργασίας», ενώ παράλληλα υποβαθμίζουν την ουμανιστική- ανθρωποπλαστική σκοποθεσία της.

  

Copyright © 2018 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy