Το πανεπιστήμιο Frederick εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του δόθηκε από τις  αρμόδιες αρχές τον Ιούνιο του 2012 για να εισαγάγει νέα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (DL). Η προσφορά προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θεωρήθηκε τόσο ως ευκαιρία όσο και ως πρόκληση. Ως ευκαιρία, δεδομένης της ζήτησης για τέτοιου είδους προγράμματα, και επιπλέον, της δυνατότητας προσέγγισης φοιτητών που διαφορετικά θα ήταν αδύνατη, παρέχοντας έτσι ευκαιρίες ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο. Αυτό θεωρήθηκε επίσης ως πρόκληση, διότι για το πανεπιστήμιο, όπως και για όλα τα προγράμματα, η επίτευξη και η διατήρηση της ποιότητας ήταν υψίστης σημασίας.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν επιτευχθεί μεγάλα άλματα στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT). Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την ωριμότητα της έρευνας σε εκπαιδευτικές μεθόδους αξιοποίησης νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, οδήγησαν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Frederick, όντας στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής καινοτομίας και με στρατηγική εστίαση στην προσφορά της καλύτερης διαθέσιμης εκπαιδευτικής υπηρεσίας στους φοιτητές του, έχει αγκαλιάσει αυτές τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και έχει αρχίσει να προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το πανεπιστήμιο προσφέρει με επιτυχία προγράμματα DL από το 2013 και έχει αναπτύξει ένα στέρεο παιδαγωγικό πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο βασίζεται σε ερευνητικά στοιχεία και σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Πανεπιστήμιο στοχεύει στη συνεχή επέκταση των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών, εξασφαλίζοντας πάντα τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και υπηρεσίας. Το Πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και στη συνεχή ενημέρωση των διαδικασιών των εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών. Λαμβάνει υπόψη και ακολουθεί διεθνείς πρακτικές (στο πλαίσιο του e-xcellence και στα πρότυπα ποιότητας), πολιτικές και ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές της εθνικής  αρχής (C.Y.Q.A.A.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA).

Το πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση να διασφαλίσει ότι οι εξ αποστάσεως φοιτητές απολαμβάνουν ισάξια εμπειρία από τις σπουδές τους, τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά, παρά το γεγονός ότι η εκπαίδευσή τους διεξάγεται από το σπίτι. Για να καταστεί δυνατόν αυτό, έχει εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό πλαίσιο, υποστηριζόμενο από διοικητικές υπηρεσίες.

Στόχος του πανεπιστημίου Frederick είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να συμμετάσχει σε ποιοτική εκπαίδευση, η οποία διαφορετικά θα ήταν αδύνατη, είτε πρόκειται για την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, είτε οπουδήποτε στον κόσμο.

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Frederick ή εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Επιτροπή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence