Η πρόσβαση σε ποικιλία βάσεων δεδομένων και πληροφοριών θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεδομένου ότι οι εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης φοιτητές σπάνια θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν δια ζώσης τη βιβλιοθήκη, είναι ιδιαίτερης σημασίας η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Frederick επιτρέπει στους φοιτητές να μελετήσουν τον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ακαδημαϊκά άρθρα και ηλεκτρονικά βιβλία (e-books). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές και την απόκτηση εξ’ αποστάσεως πρόσβασης στο υλικό, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence