Η μέθοδος παράδοσης που υιοθετείται για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως μάθησης είναι διαφορετική από τη συμβατική. Συγκεκριμένα, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του φοιτητή παρά μόνο στην τελική εξέταση (γραπτή ή/και προφορική). Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν χωρίς τους περιορισμούς του χώρου και του χρόνου (π.χ. από το σπίτι τους και σε ώρες που τους βολεύει) μέσα στα πλαίσια ενός ιδιαίτερα εξατομικευμένου περιβάλλοντος σε σχέση με την παρακολούθηση των μαθημάτων τους, εκτέλεση των εργασιών τους αλλά και την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων και συμφοιτητών τους.

Όλα τα εξ’ αποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick υιοθετούν την εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως προσέγγιση για την παροχή του εκπαιδευτικού περιεχομένου αλλά και για την επικοινωνία των φοιτητών μεταξύ τους και του διδάσκοντα με τους φοιτητές. Οι εξ’ αποστάσεως φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Frederick απολαμβάνουν όλα τα οφέλη και τα προνόμια που απολαμβάνουν οι φοιτητές που παρακολουθούν συμβατικά προγράμματα σπουδών. Όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι πλήρως αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Όλοι οι κανονισμοί που σχετίζονται με τις εξ’ αποστάσεως σπουδές στο Πανεπιστήμιο Frederick προβλέπονται και περιγράφονται στον κανονισμό που διέπει την Εξ’ Αποστάσεως Μάθηση και στον Κανονισμό για τους Φοιτητές. Ένα φιλικό προς το χρήστη εγχειρίδιο που περιγράφει τις βασικές υπευθυνότητες που απορρέουν από τους κανονισμούς αυτούς βρίσκεται στο Εγχειρίδιο για τους Φοιτητές.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence