Το Πανεπιστήμιο παρέχει τεχνική υποστήριξη στους εξ’ αποστάσεως φοιτητές μέσω της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης (Learning Support Unit – LSU). Η μονάδα διατηρεί γραφείο υποστήριξης, καθώς και πλούσιο διαδικτυακό υλικό σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τους οδηγούς χρήσης και πολλά πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης (Learning Support Unit – LSU).

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence