Τύπος
Μαθήματος

Όνομα
Μαθήματος

Κωδικός
Μαθήματος

Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS)

Συντονιστής Μαθήματος

1o Εξάμηνο

Υ

Μεθοδολογία Έρευνας

DLMCHC 112

5

Δρ Αγάθη Αργυριάδη

Υ

Πολιτικές Υγείας/ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

DLMCHC 106

5

Δρ. Χρήστος Λιονής

Υ

Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας Ι

DLMCHC 103

10

Δρ. Αλέξανδρος Αργυριάδης

Υ

Βιοστατιστική - Επιδημιολογία

DLMCHC 101

10

Δρ. Παναγιώτης Παουλλής

2o Εξάμηνο

Υ

Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας II

DLMCHC 104

10

Δρ. Αλέξανδρος Αργυριάδης

Υ

Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων

DLMCHC 105

10

Δρ. Χρήστος Λιονής

Υ

Αρχές Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

DLMCHC 102

10

Δρ. Δήμητρα Σηφάκη –Πιστόλα

3o Εξάμηνο

Ε

Μεταπτυχιακή Εργασία ή 2 μαθήματα Επιλογής

DLMCHC 201

20

 

Y

Φροντίδα Υγείας βασισμένη σε ενδείξεις - Από την θεωρία στην πράξη

DLMCHC 202

10

 

Μαθήματα Επιλογής

E

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Λοιμωδών Νοσημάτων

DLMCHC 114

10

Δρ. Μαρία Γουρνή

Ε

Πρόληψη και Προαγωγή Υγείας

DLMCHC 115

10

Δρ. Ελένη Χριστοδούλου

Ε

Αξιολόγηση Υγείας της Οικογένειας

DLMCHC 113

10

Δρ. Χρυσή Βλάχου

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence