Διαδικασία και Κριτήρια Εισδοχής

Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, φυσικοθεραπευτές, επισκέπτες υγείας και άλλους ειδικούς που ενδιαφέρονται για την παροχή φροντίδας στην κοινότητα.

Οι απόφοιτοι θα έχουν την δυνατότητα εργοδότησης σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως Κέντρα Υγείας, αγροτικά ιατρεία, ιδιωτικές και δημόσιες δομές νοσηλείας στο σπίτι και δομές υποστήριξης ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων. Επίσης, σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, σε μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες, εργοστάσια, σχολεία αλλά και σε μια σειρά άλλων κοινοτικών δομών

 

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence