Το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών MBA απαιτεί την ολοκλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων). Από αυτές, 40 ECTS κατανέμονται στα υποχρεωτικά μαθήματα, 20 ECTS κατανέμονται σε μαθήματα επιλογής και τα υπόλοιπα 30 ECTS κατανέμονται στα μαθήματα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Παρακάτω δίνεται μια σύντομη επισκόπηση της δομής του προγράμματος.

Υποχρεωτικά μαθήματα: Τα υποχρεωτικά μαθήματα του MBA στοχεύουν στην κάλυψη των βασικών επιχειρηματικών κλάδων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων αναλυτικής σκέψης και λήψης αποφάσεων των φοιτητών για την ενίσχυση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Τα μαθήματα επιλογής MBA επιτρέπουν στους φοιτητές να ειδικεύονται σε τομείς συγκεκριμένου ενδιαφέροντος ή επαγγελματικής ανάπτυξης ή να διερευνούν νέες προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης. Ο κατάλογος των μαθημάτων επιλογής ενημερώνεται πάντα και υπόκειται σε αλλαγές. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν οποιεσδήποτε από τις δύο διαθέσιμες επιλογές που ταιριάζουν στις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τα μαθήματα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας περιλαμβάνουν την Τελική Διπλωματική Εργασία MBA και το μάθημα Μεθοδολογία και Σχέδιο Έρευνας. Η Τελική Διπλωματική Εργασία προσφέρει στους φοιτητές μια πολύτιμη ευκαιρία να θέσουν σε εφαρμογή τη θεωρία που έμαθαν και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο MBA.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Κωδικός

Όνομα

ECTS

DGMBA512

Οικονομικά της Επιχείρησης

5

DGMBA513

Αρχές Μάρκετινγκ

5

DGMBA515

Ποσοτικές Μέθοδοι

5

DGMBA516

Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

5

DGMBA517

Στρατηγική Διοίκηση

5

DGMBA518

Διοίκηση Έργων

5

DGMBA548

Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική

10


ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Κωδικός

Όνομα

ECTS

DLΜΒΑ551

Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον

10

DLΜΒΑ552

Στρατηγικό & Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ

10

DLΜΒΑ553

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

10

DLΜΒΑ554

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

10

*Σημείωση: Τα μαθήματα επιλογής θα προσφέρονται με την επιφύλαξη του ελάχιστου αριθμού φοιτητών


ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Κωδικός

Όνομα

ECTS

DGMBA510

Μεθοδολογία και Σχέδιο Έρευνας

5

DGMBA549

Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία: Μέρος Α

10

DGMBA550

Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία: Μέρος Β

15

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence