Καταληκτικός

Τίτλος Σπουδών

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επίπεδο Πιστοποίησης

Μεταπτυχιακό (2 Κύκλων)

Γλώσσα

Αγγλικά

Τρόπος Σπουδών

Εξ αποστάσεως

Προσφέρεται από

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επισκόπηση προγράμματος

Ξεκινώντας ένα πρόγραμμα MBA είναι μια εποικοδομητική και απαιτητική  εμπειρία. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MBA έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές τη θεμελιώδη γνώση της σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής σε μια σειρά επιχειρηματικών κλάδων και να τους εξοπλίσει με τα πρακτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων στην καριέρα τους. Οι απόφοιτοι του MBA γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και της εφαρμογής δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση πραγματικών επιχειρηματικών προβλημάτων σε οποιονδήποτε κλάδο, όπως στα οικονομικά, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, στις μεταφορές, στη μηχανική, στον κατασκευαστικό τομέα, στη διανομή και logistics, στο λιανικό και χονδρικό εμπόριο, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας.

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

 • Αποκτήσετε βασικές γνώσεις σε θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και θεωρητικές προσεγγίσεις στους βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους.
 • Εφαρμόζετε σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές μοντελοποίησης και να χρησιμοποιείτε μελέτες περίπτωσης για να αναλύσετε και να δώσετε λύσεις σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα.
 • Επιδεικνύετε δεξιότητες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης για να σκέφτεστε στρατηγικά και να λειτουργείτε σε παγκόσμια κλίμακα ως ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας και ηγέτης επιχειρήσεων.
 • Αναλύετε μια ποικιλία επιχειρηματικών προοπτικών και γνώσεων της αγοράς που θα ενισχύσουν την καινοτόμο και ανταγωνιστική σκέψη.
 • Αναπτύξετε γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών αιχμής στο διαδίκτυο.

Η μελλοντική σας καριέρα

Το MBA είναι ένας τίτλος Σπουδών που επιδεικνύει δεξιότητες και φιλοδοξία δίνοντάς σας ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Η εμπειρία MBA θα σας εξοπλίσει με τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνετε ένας ηγέτης με πολλές δεξιότητες, θα σας βοηθήσει να αναλύετε την αγορά και να αναπτύσσετε καινοτόμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αναδυόμενων επιχειρηματικών προκλήσεων. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξετε τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται από ανώτερα στελέχη ή συμβούλους σε μεγάλους, μεσαίους ή μικρούς οργανισμούς ή να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.

Παράδοση μαθημάτων και διάρκεια προγράμματος σπουδών

 • Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχεται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης του Πανεπιστημίου και μιας ποικιλίας τεχνολογικών εργαλείων και εκπαιδευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων ομαδικών δραστηριοτήτων και αυτοδιδασκαλίας.
 • Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης με βάση την πλήρη απασχόληση είναι 18 μήνες (3 εξάμηνα). Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας με πιο χαλαρό ρυθμό ώστε να εξυπηρετεί τις προσωπικές και επαγγελματικές σας δεσμεύσεις σπουδάζοντας μέχρι και τρία έτη (6 ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Είναι το σωστό πρόγραμμα για μένα;

Αυτό είναι το ιδανικό πρόγραμμα για εσάς εάν:

 • Είστε ένα φιλόδοξο άτομο που για διάφορους λόγους, δεν μπορεί να διαθέσει σημαντικό χρόνο από τη δουλειά του για να σπουδάσει, δεν επιθυμεί να αλλάξει τόπο διαμονής ή να παρακολουθεί μαθήματα δια ζώσης αρκετές φορές την εβδομάδα, αλλά ταυτόχρονα επιθυμεί να επιταχύνει την καριέρα του ή να διευρύνει τις επαγγελματικές του προοπτικές.
 • Θέλετε να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με το τρόπο και το χρόνο μελέτης και το τόπο πού θα βρίσκεστε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.
 • Είστε ένα άτομο με υψηλά κίνητρα και ηγετικές δεξιότητες και καλή ακαδημαϊκή επίδοση που μπορεί να εργαστεί ανεξάρτητα αλλά και μέσα σε ομάδες χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία.
 • Ψάχνετε για μια αλλαγή στην καριέρα σας ή να κάνετε μετάβαση από τεχνικές σε διευθυντικές θέσεις ή ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence