Οι αιτήσεις μπορούν να κατεβούν κάνοντας κλικ πιο κάτω:

Έντυπο Αίτησης: Κάντε κλικ ΕΔΩ  για να κατεβάσετε (pdf)

Θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την αίτησή σας:

  1. Πλήρες και ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα (CV)
  2. Προσωπική Δήλωση: Μια σύντομη γραπτή έκθεση (περίπου 1-2 σελίδες) όπου εξηγείτε το ενδιαφέρον σας για το πρόγραμμα MBA και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλετε αίτηση. Μπορείτε να αναδείξετε τα επαγγελματικά και ερευνητικά σας ενδιαφέροντα και οποιαδήποτε σχετική εργασιακή εμπειρία.
  3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και οποιαδήποτε άλλα δικαιολογητικά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει αντίγραφα της επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας όλων των πτυχίων ή άλλων σχετικών τίτλων που κατέχετε μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων όσων δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί).
  4. Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που είναι εξοικειωμένα με την εργασία σας (τουλάχιστον η μία εκ των δύο επιστολών πρέπει να παρέχεται από ακαδημαϊκό, ενώ η άλλη μπορεί να είναι από ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό). Οι συστατικές μπορούν να υποβληθούν απευθείας από τον ακαδημαϊκό/εργοδότη σας στην Ομάδα Εισδοχής του MBA (Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου) με δύο τρόπους:
    • μέσω επαγγελματικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
    • ταχυδρομικώς σε έντυπη μορφή (υπογεγραμμένη συστατική επιστολή πάνω σε επαγγελματικό επιστολόχαρτο).
  5. Άλλα σχετικά δικαιολογητικά: αντίγραφα πιστοποιητικών εξετάσεων, όπως αποτελέσματα εξετάσεων γλωσσας, αποτελέσματα GMAT κ.λπ.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη στην οποία θα μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου ή skype, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω η καταλληλότητά τους για το MBA.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence