1. Θα είναι απαραίτητη η φυσική μου παρουσία στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;
 2. Θα είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα αποκτήσω ισότιμος με αυτούς που αποκτούνται μέσω συμβατικής φοίτησης;
 3. Παρόλο που χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν αισθάνομαι απολύτως ασφαλής να διδαχθώ μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Τι είδους υποστήριξη θα μου παρέχετε από το Πανεπιστήμιο;
 4. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως μάθησης;
 5. Επειδή εργάζομαι η χρόνος που θα έχω στη διάθεσή μου για μελέτη θα είναι ακανόνιστος και συχνά δε θα είναι γνωστός εκ των προτέρων. Πώς η διδακτική μεθοδολογία των προγραμμάτων θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα;
 6. Τι θα συμβεί αν προκύψουν κάποιες δυσκολίες ή αν μου δημιουργηθούν απορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών μου; Πώς θα μπορώ να εξασφαλίσω υποστήριξη από τους καθηγητές μου;
 7. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για εισδοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών;
 8. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής σε μαθήματα και πληρωμής των διδάκτρων μου;
 9. Τι θα συμβεί αν θέλω να διακόψω τις σπουδές μου;
 10. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους ακαδημαϊκούς κανονισμούς που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο;
 11. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις για τους φοιτητές πέραν από τα δίδακτρα;
 12. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα βιβλία και το λογισμικό που θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;
 13. Πώς διασφαλίζετε ότι η εργασίες που θα υποβάλλω για κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είναι πρωτότυπες και έχουν γίνει από εμένα; Πώς διασφαλίζεται η δίκαιη αξιολόγηση;
 14. Μπορώ να εγγραφώ σε μαθήματα που προσφέρονται εξ αποστάσεως ως μέρος των σπουδών μου σε συμβατικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου;
 15. Τα προγράμματα προσφέρονται μόνο στη γλώσσα διδασκαλίας που αναφέρεται;

 

 1. Θα είναι απαραίτητη η φυσική μου παρουσία στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;

Δε χρειάζεται η φυσική σας παρουσία στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, αν και δεν απαγορεύεται. Είστε ελεύθεροι να οργανώσετε συναντήσεις με τους καθηγητές, τους συμβούλους σας ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού υποστήριξης εδώ στο Πανεπιστήμιο Frederick. Ωστόσο, υπάρχει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υποδομή που επιτρέπει την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με τους καθηγητές και τους συμβούλους σας,  συμπεριλαμβανομένων μέσων σύγχρονης, σε πραγματικό χρόνο, επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη, chats) και ασύγχρονης επικοινωνίας (email, forums, κλπ.). Μέσω της προηγμένης Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης θα πρέπει επίσης να υποβάλλετε και όλες τις εργασίες ή projects  που θα διεκπεραιώνετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς τηλε-υποστήριξης μπορείτε να δείτε και στην Ερώτηση 5.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε μάθημα περιλαμβάνει τελική αξιολόγηση που απαιτεί τη φυσική σας παρουσία. Η τελική αξιολόγηση θα είναι μια γραπτή εξέταση (στις περισσότερες περιπτώσεις) ή παρουσίαση ενώπιον μιας επιτροπής. Θα ενημερωθείτε κατά την έναρξη του εξαμήνου για τις ακριβείς ημερομηνίες της τελικής εξέτασης και την τοποθεσία διεξαγωγής της τελικής εξέτασης. Στην περίπτωση που ένας επαρκής αριθμός φοιτητών από τη χώρα διαμονής σας παρακολουθεί ένα συγκεκριμένο μάθημα, θα υπάρξουν διευθετήσεις για λειτουργία κατά τόπου εξεταστικού κέντρου. Σε αντίθετη περίπτωση η τελική αξιολόγηση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία της Κύπρου.

 1. Θα είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα αποκτήσω ισότιμος με αυτούς που αποκτούνται μέσω συμβατικής φοίτησης;

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμει  το Πανεπιστήμιο Frederick μετά από φοίτηση σε Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών είναι πλήρως αναγνωρισμένοι και κατοχυρωμένοι και απολαμβάνουν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προνόμια όπως και οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται μέσω σπουδών συμβατικής μάθησης. Τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα Σπουδών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από την κρατική Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), καθώς και από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας ως ισότιμοι με αυτούς που απονέμουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

 1. Παρόλο που χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν αισθάνομαι απολύτως ασφαλής να διδαχθώ μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Θα παρέχεται υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο;

Ασφαλώς και θα υπάρχει υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Frederick σε αυτό το θέμα! Αναγνωρίζοντας ότι οι φοιτητές μας πιθανότητα δεν θα έχουν εμπειρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης θα διοργανώνονται κάθε Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των προγραμμάτων, σεμινάρια που θα εισαγάγουν τους φοιτητές τόσο στις ακαδημαϊκές διαδικασίες του Πανεπιστημίου Frederick, αλλά και θα δίνουν την ευκαιρία για μια πρώτη επαφή με την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης και τα υπερσύγχρονα διδακτικά εργαλεία που παρέχει, καθώς και τη δυνατότητα γνωριμίας με τα μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και τους υπόλοιπους φοιτητές και εξοικείωσης με το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Οι τηλεσυναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν θα οπτικογραφούνται και θα είναι διαθέσιμες για μελλοντική αξιοποίηση από τους φοιτητές, ενώ, για όσους επιθυμούν, θα είναι ανοικτές και για φυσική παρουσία σας.

 1. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως μάθησης;

Το κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με Εξ Αποστάσεως Μάθηση καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Επιπρόσθετα, καθώς τα προγράμματα αυτά θα προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, θα χρειαστείτε:

 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με μεγάφωνα
 • Ευζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο (2Mbps+)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείται εφαρμογές γραφείου (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης κ.α.), να διαχειρίζεστε αρχεία και να πλοηγείστε στο διαδίκτυο
 • Προαιρετικά κάμερα διαδικτύου για αναβάθμιση της μαθησιακής σας εμπειρίας
 1. Επειδή εργάζομαι η χρόνος που θα έχω στη διάθεσή μου για μελέτη θα είναι ακανόνιστος και συχνά δε θα είναι γνωστός εκ των προτέρων. Πώς η διδακτική μεθοδολογία των προγραμμάτων θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα;

Τα προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και των εργαζόμενων φοιτητών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή ή να έχουν αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές δεσμεύσεις. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχετε θα έχουν ευέλικτες προθεσμίες υποβολής της εργασίας που θα διεκπεραιώνετε, ώστε να σας δίνεται η δυνατότητα να βρίσκετε πάντα την κατάλληλη στιγμή για την ανάπτυξή τους. Επίσης, οι τηλεδιασκέψεις και οι άλλες συνεδρίες σύγχρονης επικοινωνίας καταγράφονται και είναι διαθέσιμες πάντα, ώστε να μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε μεταγενέστερο χρόνο, σε περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να παραστείτε σε αυτές.

Η μόνη ανελαστική δέσμευση που αναλαμβάνετε είναι η συμμετοχή σας στις τελικές εξετάσεις. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση θα γνωρίζετε τις σχετικές λεπτομέρειες αρκετούς μήνες πριν, ώστε να προγραμματίσετε τις υποχρεώσεις σας. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών εναλλακτικές ημερομηνίες για τις τελικές εξετάσεις μπορούν να καθοριστούν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η πρόνοια για τελικές εξετάσεις λήφθηκε ώστε να σας προστατεύσει από οποιαδήποτε ζητήματα θα μπορούσε κανείς να αναγείρει για την αναγνώριση του τίτλου σπουδών που θα σας απονεμηθεί. 

 1. Τι θα συμβεί αν προκύψουν κάποιες δυσκολίες ή αν μου δημιουργηθούν απορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών μου; Πώς θα μπορώ να εξασφαλίσω υποστήριξη από τους καθηγητές μου;

Οι φοιτητές που σπουδάζουν μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα των φοιτητών που φοιτούν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών. Οι συχνές τηλεδιασκέψεις που θα οργανώνονται από τους καθηγητές των προγραμμάτων που θα διδάσκουν τα μαθήματα είναι πολύ εύκολα προσβάσιμοι και μπορείτε να τους μιλήσετε για να αντιμετωπιστούν ερωτήματα και ανησυχίες σχετικά με το υλικό. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο προσφέρει μια πληθώρα μηχανισμών ασύγχρονης επικοινωνίας. Κάθε μάθημα διατηρεί τουλάχιστον ένα φόρουμ όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε τις ερωτήσεις και να περιμένετε να πάρετε απαντήσεις. Επίσης, σύμφωνα με κανονισμούς του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να λαμβάνετε απάντηση σε ένα ακαδημαϊκό ερώτημα που υποβάλλετε μέσω e-mail στους καθηγητές σας εντός 48 ωρών. Σε θέματα που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Μονάδας Υποστήριξης Μάθησης, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής ερωτήσεων που αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό.

 1. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για εισδοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών;

Οι αιτήσεις εισδοχής στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick υποβάλλονται και επεξεργάζονται μόνο ηλεκτρονικά. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

 1. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής σε μαθήματα και πληρωμής των διδάκτρων μου;

Το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών εξυπηρετεί τους φοιτητές κατά την εγγραφή τους σε μαθήματα κάθε εξάμηνο. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητών αφού έχετε γίνει δεκτοί για εισδοχή σε κάποιο εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών. Μέσω του συστήματος μπορείτε να επιλέξετε από τα διαθέσιμα μαθήματα αυτά στα οποία θέλετε να εγγραφείτε. Σημειώστε ότι κάθε φοιτητές θα έχει το δικό του Ακαδημαϊκό Σύμβουλο με τον/την οποίο/α μπορείτε να επικοινωνήσετε για ερωτήσεις ή συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής σε μαθήματα.

Μετά την εγγραφή σας στα μαθήματα θα εκδίδεται ένα τιμολόγιο που μπορείτε να παραλάβετε μέσω είτε μέσω του email σας, είτε μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητών, μαζί με οδηγίες και προθεσμίες για το πώς μπορείτε να καταβάλετε τα δίδακτρα. Οι πληρωμές γίνονται σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω εμβάσματος.

 1. Τι θα συμβεί αν θέλω να διακόψω τις σπουδές μου;

Οι κανονισμοί φοίτησης του Πανεπιστημίου Frederick καθορίζουν τις ημερομηνίες μέχρι τις οποίες οι φοιτητές μπορούν να αφαιρέσουν ή να αποχωρήσουν από ένα μάθημα στο οποίο έχουν εγγραφεί. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν νέα μαθήματα μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου και να αφαιρέσουν μαθήματα μέσα σε τρις εβδομάδες από την έναρξη του εξαμήνου. Μετά την τρίτη εβδομάδα οι φοιτητές μπορούν μόνο να αποχωρήσουν από ένα μάθημα μέχρι και την έβδομη εβδομάδα, κάτι που καταγραφεί στην αναλυτική τους βαθμολογία, αλλά δεν θα μετρά για τον υπολογισμό της βαθμολογίας τους. Στην περίπτωση που οι φοιτητές αφαιρέσουν κάποιο μάθημα (μέχρι την Τρίτη εβδομάδα του εξαμήνου) τότε δεν έχουν καμιά οικονομική επιβάρυνση, αν ωστόσο αποχωρήσουν από μάθημα τότε πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά δίδακτρα.

 Οι φοιτητές που επιθυμούν να διακόψουν τις σπουδές τους και να αποχωρήσουν από το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποταθούν στο Γραφείο Σπουδών ώστε να τους αφαιρεθούν τα προνόμια που έχουν ως φοιτητές και ακολούθως να προβούν στη διευθέτηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Σπουδών.

 1. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους κανονισμούς φοίτησης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο;

Οι κανονισμοί φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Frederick καθορίζονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό. Ωστόσο, τα έγγραφα αυτά είναι αρκετά λεπτομερή καi πολύπλοκα. Αφού εγγραφείτε στο Πανεπιστήμιο θα είναι στη διάθεσή σας ένα εύχρηστο, ειδικά για αυτό το σκοπό έντυπο, το «Εγχειρίδιο Φοιτητή Εξ Αποστάσεως», που περιγράφει αναλυτικά όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για περαιτέρω απορίες σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Σπουδών.

 1. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις για τους φοιτητές πέραν από τα δίδακτρα;

Οι μόνες οικονομικές υποχρεώσεις που θα έχετε προς το Πανεπιστήμιο Frederick κάθε εξάμηνο θα είναι τα δίδακτρα (που θα είναι ανάλογα των ECTS των μαθημάτων στα οποία θα εγγράφεστε) και τα τέλη εγγραφή, χρήσης της βιβλιοθήκης και υποδομών τεχνολογίας, καθώς και το τέλος υποβολής αίτησης για εισδοχή στο πρόγραμμα που καταβάλλεται μόνο μια φορά.  Όλα τα τέλη καθορίζονται στις ιστοσελίδες του κάθε προγράμματος σπουδών αναλυτικά και με διαφάνεια.

Ενδεχομένως να έχετε και έμμεσες δαπάνες κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστεί να αγοράσετε έναν σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να αναβαθμίσετε τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο. Επίσης, μπορεί να θέλετε να αγοράσετε κάποια από τα προτεινόμενα βιβλία των μαθημάτων. Ωστόσο, δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό πέραν αυτού που θα είναι ήδη διαθέσιμο στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης ή στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να συμμετέχετε, με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο Frederick ή σε ενδεδειγμένα εξεταστικά κέντρα σε διάφορες χώρες, στην τελική αξιολόγηση των μαθημάτων, η οποία διαρκεί 2-3 ημέρες στο τέλος του κάθε εξαμήνου. Ως εκ τούτου, μπορεί να επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος μετακίνησης ή/και διαμονής που μπορεί να προκύψει.

 1. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα βιβλία και το λογισμικό που θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;

Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει τη δυνατότητα να έχουν οι φοιτητές πρόσβαση σε ολόκληρη την ηλεκτρονική υποδομή του. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και λογισμικό εξ αποστάσεως. Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι Οδηγοί που εξηγούν με απλό τρόπο πώς οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε αυτή την υποδομή.

 1. Πώς διασφαλίζεται ότι η εργασίες που θα υποβάλλω για κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είναι πρωτότυπες και έχουν γίνει από εμένα; Πώς διασφαλίζεται η δίκαιη αξιολόγηση;

Το Πανεπιστήμιο Frederick χρησιμοποιεί υπερσύγχρονα λογισμικά προγράμματα για να διασφαλίζεται ότι το υλικό που υποβάλλεται από τους φοιτητές δεν είναι προϊόν λογοκλοπής (αντιγραφής) είτε από συμφοιτητές ή άλλες πηγές. Λεπτομερείς οδηγίες δίνονται στους φοιτητές ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις αναφορικά με το αν θα υποβάλουν μια εργασία ή όχι, καθώς το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την προστασία έναντι αυτών των πρακτικών αποστέλλει σχετικές προειδοποιήσεις.

Η συμμετοχή των φοιτητών σε συνεδρίες σύγχρονης επικοινωνίας (τηλεδιασκέψεις) τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και η απαίτηση για φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης των φοιτητών διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την ακεραιτότητα της φοίτησης και αποτρέπουν την πλαστοπροσωπία και τη λογοκλοπή.

 1. Μπορώ να εγγραφώ σε μαθήματα που προσφέρονται εξ αποστάσεως ως μέρος των σπουδών μου σε συμβατικό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου;

Προς το παρόν αυτό δεν είναι δυνατό.

 1. Τα προγράμματα προσφέρονται μόνο στη γλώσσα διδασκαλίας που αναφέρεται;

Τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών προσφέροντια μόνο στη Γλώσσα διδασκαλίας που δηλώνεται στην ιστοσελίδα του καθενός.

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence