1. Θα είναι απαραίτητη η φυσική μου παρουσία στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;
 2. Θα είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα αποκτήσω ισότιμος με αυτούς που αποκτούνται μέσω συμβατικής φοίτησης;
 3. Παρόλο που χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν αισθάνομαι απολύτως ασφαλής να διδαχθώ μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Θα παρέχεται υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο;
 4. Τι θα συμβεί αν προκύψουν κάποιες δυσκολίες ή αν μου δημιουργηθούν απορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών μου; Πώς θα μπορώ να εξασφαλίσω υποστήριξη από τους διδάσκοντες μου;
 5. Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως μάθησης; Απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις για την εγγραφή σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών;
 6. Επειδή εργάζομαι ο χρόνος που θα έχω στη διάθεσή μου για μελέτη θα είναι ακανόνιστος και συχνά δε θα είναι γνωστός εκ των προτέρων. Πώς η διδακτική μεθοδολογία των προγραμμάτων θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα;
 7. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για εισδοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών;
 8. Τι θα συμβεί αν θέλω να διακόψω τις σπουδές μου;
 9. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους κανονισμούς φοίτησης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο;
 10. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις για τους φοιτητές πέραν από τα δίδακτρα;
 11. Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα βιβλία και το λογισμικό που θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;
 12. Πώς διασφαλίζεται ότι οι εργασίες που θα υποβάλλω κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είναι πρωτότυπες και έχουν γίνει από εμένα; Πώς διασφαλίζεται η δίκαιη αξιολόγηση;
 13. Υπάρχει μέριμνα για τους φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες;
 14. Υπάρχει η δυνατότητα στους εξ αποστάσεως φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+;
 15. Υπάρχει κάποια στήριξη στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου για επαγγελματική συμβουλευτική;

1.Είναι απαραίτητη η φυσική μου παρουσία στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;
Η φυσική σας παρουσία στο Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, δεν κρίνεται απαραίτητη. Βέβαια, είστε ελεύθεροι να οργανώσετε συναντήσεις με τους/τις Συντονιστές/τριες σας ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος του προσωπικού υποστήριξης, εδώ στο Πανεπιστήμιο Frederick. Ωστόσο, υπάρχει μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη υποδομή, η οποία επιτρέπει την ηλεκτρονική σας επικοινωνία, τόσο με το ακαδημαϊκό, όσο και με το διοικητικό προσωπικό, μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως κάθε μάθημα περιλαμβάνει τελική αξιολόγηση που απαιτεί φυσική παρουσία. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εξετάσεων καθώς και τα εξεταστικά κέντρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πανδημία του Covid-19, οι εξετάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά!

2.Θα είναι ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα αποκτήσω ισότιμος με αυτούς που αποκτούνται μέσω συμβατικής φοίτησης;
Όλοι οι τίτλοι σπουδών που απονέμει  το Πανεπιστήμιο Frederick με την ολοκλήρωση της φοίτηση σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, είναι πλήρως αναγνωρισμένοι και κατοχυρωμένοι. Οι τίτλοι σπουδών απολαμβάνουν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προνόμια, όπως και οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται μέσω σπουδών συμβατικής μάθησης. Τα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), καθώς και από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) της Ελλάδας, ως ισότιμοι με αυτούς που απονέμονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

3. Παρόλο που χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεν αισθάνομαι απολύτως ασφαλής να διδαχθώ μέσω εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Θα παρέχεται υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο;
Ασφαλώς και θα υπάρχει υποστήριξη από το Πανεπιστήμιο Frederick σε αυτό το θέμα! Το Πανεπιστήμιο αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που ενδεχομένως να υπάρχουν αναφορικά με τα τεχνολογικά εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, έχει δημιουργηθεί εισαγωγικό μάθημα (DLICS100) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, για τον ίδιο σκοπό έχει δημιουργηθεί ενότητα όπου παραθέτονται αναλυτικά οι διαδικασίες και κανονισμοί του πανεπιστημίου. Εκτός αυτών, κατά την εβδομάδα 0, διοργανώνονται εργαστήρια επιμόρφωσης και εξοικείωσης με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς που διέπουν τη φοίτησή.

4. Τι θα συμβεί αν προκύψουν κάποιες δυσκολίες ή αν μου δημιουργηθούν απορίες κατά τη διάρκεια των σπουδών μου; Πώς θα μπορώ να εξασφαλίσω υποστήριξη από τους διδάσκοντες μου;
Ο φοιτητής που σπουδάζει μέσω εξ αποστάσεως μάθησης απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα των φοιτητών που φοιτούν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών. Μέσω των συχνών τηλεδιασκέψεων που θα οργανώνονται από τους διδάσκοντες του κάθε μαθήματος, δίνεται η δυνατότητα να επιλύονται απορίες, να αποσαφηνίζονται όροι, να θέτονται ερωτήματα κ.α. Επιπλέον, κάθε μάθημα διατηρεί τουλάχιστον ένα φόρουμ, στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιεύσετε τις δικές σας ερωτήσεις και απορίες που πιθανόν να συμμερίζονται και άλλοι συμφοιτητές/τριές σας, και να λαμβάνετε απαντήσεις τόσο από τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος όσο και από τους συμφοιτητές/τριες σας. Για μη ακαδημαϊκά θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στη μονάδα εξ αποστάσεως μάθησης.

5.Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής στα προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως μάθησης; Απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις για την εγγραφή σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών;
Το κάθε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με Εξ Αποστάσεως Μάθηση, καθορίζει τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισδοχής που περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας. Επιπρόσθετα, καθώς τα προγράμματα αυτά θα προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικής μάθησης, θα χρειαστείτε:

 • Ηλεκτρονικό υπολογιστή με μεγάφωνα
 • Ευζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο (2Mbps+)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφείου (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης κ.α.), να διαχειρίζεστε αρχεία και να πλοηγείστε στο διαδίκτυο
 • Κάμερα διαδικτύου για αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας

6.Επειδή εργάζομαι ο χρόνος που θα έχω στη διάθεσή μου για μελέτη θα είναι ακανόνιστος και συχνά δε θα είναι γνωστός εκ των προτέρων. Πώς η διδακτική μεθοδολογία των προγραμμάτων θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα;
Τα προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης στο Πανεπιστήμιο Frederick έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες και των εργαζόμενων φοιτητών, οι οποίοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή ή να έχουν αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές δεσμεύσεις. Οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχετε, θα έχουν ευέλικτες προθεσμίες υποβολής των εργασιών που καλείστε να διεκπεραιώσετε, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να βρίσκετε πάντα την κατάλληλη στιγμή για την ανάπτυξή τους. Επίσης, οι τηλεδιασκέψεις και οι άλλες συνεδρίες σύγχρονης επικοινωνίας καταγράφονται και είναι διαθέσιμες κατά την διάρκεια του εξαμήνου, ώστε να μπορείτε να τις παρακολουθήσετε σε μεταγενέστερο χρόνο, σε περίπτωση που δεν θα μπορείτε να παραστείτε σε αυτές.
Η μόνη ανελαστική δέσμευση που αναλαμβάνετε, είναι η συμμετοχή σας στις τελικές εξετάσεις. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, θα γνωρίζετε τις σχετικές λεπτομέρειες έγκαιρα, ώστε να προγραμματίσετε τις υποχρεώσεις σας. Σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, όπως η πανδημία του Covid-19, οι εξετάσεις δύναται να πραγματοποιηθούν με εναλλακτικές μορφές εξέτασης.

7.Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για εισδοχή στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών;
Οι αιτήσεις εισδοχής στα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick υποβάλλονται και επεξεργάζονται μόνο ηλεκτρονικά.
Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ

8.Τι θα συμβεί αν θέλω να διακόψω τις σπουδές μου;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποχωρήσετε από το πανεπιστήμιο, απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου Αποχώρησης (Withdrawal Form) και η αποστολή του σε λειτουργό της Μονάδας εξ αποστάσεως μάθησης. Η  Υπηρεσία Διοίκησης εξετάζει το αίτημα και αποφαίνεται για τυχόν χρεώσεις/επιστροφές διδάκτρων. Σημειώνεται ότι δεν απαλλάσσεστε αυτόματα από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων για μάθημα που δεν ανοίξατε και για το οποίο δεν καταθέσατε εντός του χρονοδιαγράμματος αίτημα για αποχώρηση.

9.Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τους κανονισμούς φοίτησης που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο;
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας δημιουργούμε ή/και αναβαθμίζουμε συνεχώς το υλικό μας. Όλες οι διαδικασίες και κανονισμοί του πανεπιστημίου αναγράφονται στο εγχειρίδιο Χρήσιμες Πληροφορίες για εξ αποστάσεως φοιτητές. Εκτός αυτών, έχουμε δημιουργήσει ιστοσελίδες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης με οπτικοακουστικό υλικό, οδηγούς, γλωσσάριο κ.ο.κ που θα διευκολύνουν τη φοίτησή σας.

10.Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις για τους φοιτητές πέραν από τα δίδακτρα;
Τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου Frederick υπολογίζονται σε αναλογία με τις πιστωτικές μονάδες ECTS στις οποίες εγγράφονται οι φοιτητές. Το τυπικό εξάμηνο πλήρους φοίτησης αντιστοιχεί σε μαθήματα συνολικού φόρτου 30 μονάδων ECTS.

Δίδακτρα

Χρέωση (Ευρώ)

Σημειώσεις

Δίδακτρα φοίτησης

€___ / ECTS

Δίδακτρα για ολόκληρο το πρόγραμμα 

Τέλος αίτησης

€35

Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση

Τέλος εγγραφής εξαμήνου

€100

Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής

Τέλος αποφοίτησης

€55

Χρεώνεται μόνο μια φορά με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Φοιτητές θα επιβαρύνονται με επιπλέον χρεώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: Αποτυχία σε μάθημα: Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα (τελική βαθμολογία μαθήματος F) τότε θα πρέπει να γίνει επανεγγραφή σε αυτό και να επαναλάβετε την παρακολούθηση και εξέταση του μαθήματος. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλονται τα αντίστοιχα δίδακτρα. Δεύτερη εξεταστική: Σε περίπτωση όπου βάσει των κανονισμών του Πανεπιστημίου υπάρξει αποτυχία σε μάθημα, δικαιούστε  να παρακαθήσετε σε δεύτερη εξεταστική, και τότε επιβάλλεται τέλος € 80.00 ανά μάθημα. Το τέλος επιβάλλεται  μόνο στην περίπτωση όπου επιλέξετε να κάνετε χρήση του δικαιώματος αυτού. Σε περίπτωση επιτυχίας κατά τη δεύτερη εξεταστική, δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας και στη δεύτερη εξεταστική, υποχρεούσαι να επανεγγραφείς στο μάθημα όπως περιγράφεται πιο πάνω.

11.Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στα βιβλία και το λογισμικό που θα χρειαστώ κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;
Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει τη δυνατότητα να έχουν οι φοιτητές πρόσβαση σε ολόκληρη την ηλεκτρονική υποδομή του. Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά βιβλία και λογισμικό εξ αποστάσεως. Υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένοι Οδηγοί που εξηγούν με απλό τρόπο πώς οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε αυτή την υποδομή.

12.Πώς διασφαλίζεται ότι οι εργασίες που θα υποβάλλω κατά τη διάρκεια των σπουδών μου είναι πρωτότυπες και έχουν γίνει από εμένα; Πώς διασφαλίζεται η δίκαιη αξιολόγηση;
Το Πανεπιστήμιο Frederick χρησιμοποιεί υπερσύγχρονο λογισμικό πρόγραμμα για να διασφαλίζεται ότι το υλικό που υποβάλλεται από τους φοιτητές δεν είναι προϊόν λογοκλοπής (αντιγραφής) από συμφοιτητές ή άλλες πηγές. Για τον λόγο αυτό, οι φοιτητές έχουν και οι ίδιοι πρόσβαση σε λογισμικό ελέγχου λογοκλοπής, στο οποίο αναρτούν την εργασία τους.Επιπλέον, η αντικειμενικότητα και η ακεραιότητα της φοίτησης, εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή των φοιτητών σε συνεδρίες σύγχρονης επικοινωνίας (τηλεδιασκέψεις) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, καθώς και από την απαίτηση για φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης των φοιτητών.
Με την διασφάλιση της αποτροπής της πλαστοπροσωπίας και της λογοκλοπής, εξασφαλίζεται και η δίκαιη αξιολόγηση των φοιτητών.

13. Υπάρχει μέριμνα για τους φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες;
Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο το οποίο είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων να συμβουλεύει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες και να τους ενημερώνει για τις διευκολύνσεις που δικαιούνται. Φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες οφείλουν  να ενημερώνουν απευθείας το Συμβουλευτικό Κέντρο, ώστε να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και διευκολύνσεις που δικαιούνται. 
Ηλεκτρ. Ταχ.:Σάντη Αντωνίου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

14. Υπάρχει η δυνατότητα στους εξ αποστάσεως φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+;
Οι εξ αποστάσεως φοιτητές δικαιούνται τις ίδιες υπηρεσίες όπως και οι υπόλοιποι συμβατικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου. Μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+, μπορείτε να εμπλουτίσετε την ακαδημαϊκή σας γνώση στο εξωτερικό, παρακολουθώντας ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος σε συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του κλάδου σπουδών σας, με υποτροφία, η οποία καλύπτει τα μεταφορικά και τα έξοδα διαβίωσης αναλόγως του προορισμού. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα κινητικότητας για εργασιακή εμπειρία από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο σε οργανισμό της επιλογής σας. Οι απόφοιτοι έχουν την δυνατότητα κινητικότητας με ισχύ μέχρι και 1 χρόνο μετά την αποφοίτησή τους. Σημειώνεται ότι η κινητικότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην χώρα διαμονής σας. Ηλεκτρ. Ταχ.: Βαρνάβας Μυτηληναίος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

15. Υπάρχει κάποια στήριξη στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου για επαγγελματική συμβουλευτική;
Το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές και αποφοίτους του επαγγελματική συμβουλευτική σχετικά με πρακτικά θέματα αναζήτησης εργασίας, όπως προετοιμασία ενός δυνατού βιογραφικού σημειώματος και απόκτηση τεχνικών μιας επιτυχημένης συνέντευξης. Επιπλέον, τους πληροφορεί για διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, μερικής και πλήρους απασχόλησης, καθώς και για υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Ηλεκτρ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence