Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά 50
Επιλεγόμενα 40
Πρακτική Άσκηση 20
TOTAL 110

 

Υποχρεωτικά
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 50 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα

ECTS

Συντονιστής Μαθήματος
1 DLSPEN501 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

10

ΟΛΓΑ ΛΥΡΑ
2 DLSPEN502 Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

10

ΝΑΤΑΛΗ ΛΟΪΖΙΔΟΥ-ΙΕΡΕΙΔΟΥ
3 DLSPEN503 Μεθοδολογία της Έρευνας

10

ΡΙΤΑ ΠΑΝΑΟΥΡΑ
4 DLSPEN504 Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

10

ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ
5 DLSPEN505 Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

10

ΧΡΥΣΑ ΝΙΤΣΙΟΥ

Οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχών 40 ECTS από τις πιο κάτω επιλογές:

  1. Μεταπτυχιακή Διατριβή + ένα (1) μάθημα επιλογής ή
  2. Τέσσερα (4) Μαθήματα Επιλογής

Μεταπτυχιακή Διατριβή

No. Κωδικός Όνομα

ECTS

Συντονιστής Μαθήματος
1 DLSPEN514A Μεταπτυχιακή Διατριβή Α Μέρος

10

 
2 DLSPEN514B Μεταπτυχιακή Διατριβή Β Μέρος

20

 
  TOTAL  

30

 

 

Επιλεγόμενα
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα

ECTS

Συντονιστής Μαθήματος
1 DLSPEN506 Αισθητηριακές Αναπηρίες

10

το μάθημα δεν θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο
2 DLSPEN507 Δυσκολίες Μάθησης και Προβλήματα Συμπεριφοράς

10

ΧΡΥΣΑ ΝΙΤΣΙΟΥ
3 DLSPEN508 Σύγχρονα Θέματα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

10

ΟΛΓΑ ΛΥΡΑ
4 DLSPEN509 Διαπολιτισμική και Ενιαία Εκπαίδευση

10

το μάθημα δεν θα προσφερθεί στο εαρινό εξάμηνο
5 DLSPEN510 Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση

10

ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 DLSPEN511 Η Τέχνη ως θεραπευτικό μέσο στην Ειδική Εκπαίδευση

10

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
7 DLSPEN512 Αναπτυξιακή Ψυχολογία

10

ΑΓΑΘΗ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ
8 DLSPEN513 Παιδί με ειδικές ανάγκες, ενήλικας με ειδικές ανάγκες. Από το σχολείο στην κοινωνία

10

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΛΑΛΗΣ

 

Πρακτική Άσκηση
Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS Πρακτικής Άσκησης:

No. Κωδικός Όνομα

ECTS

Συντονιστής Μαθήματος
1 DLSPEN515A Πρακτική Άσκηση Α

10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
2 DLSPEN515B Πρακτική Άσκηση Β

10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
  TOTAL  

20

 

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence