Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Ομάδες Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 180
Μαθήματα Επιλογής 60
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLABCO152 Επιχειρησιακή Επικοινωνία 10 3
2 DLABRM356 Μεθοδολογία της 'Ερευνας 10 3
3 DLABSA151 Εισαγωγή στη Λογιστική 10 3
4 DLABSA254 Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική 10 3
5 DLABSE151 Μικροοικονομική Ανάλυση 10 3
6 DLABSE253 Μακροοικονομική Ανάλυση 10 3
7 DLABSL254 Δίκαιο των Επιχειρήσεων 10 3
8 DLABSM152 Αρχές Μάρκετινγκ 10 3
9 DLABSM254 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και Έρευνα Μάρκετινγκ 10 3
10 DLABSM355 Στρατηγικό και Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 10 3
11 DLABSO253 Οργάνωση των Επιχειρήσεων 10 3
12 DLABSO356 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιχειρηματική Πολιτική 10 3
13 DLABSO457 Διοικητική Επιστήμη 10 3
14 DLABSP458 Πτυχιακή Εργασία 10 3
15 DLACSC152 Πακέτα Εφαρμογών και Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 10 3
16 DLAFIN253 Χρηματοοικονομική 10 3
17 DLAMAT151 Μαθηματικά των Επιχειρήσεων 10 3
18 DLAMAT355 Στατιστική για τις Επιχειρήσεις 10 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 DLABSA255 Χρηματοοικονομική Λογιστική Μέσου Επιπέδου 10 3
2 DLABSA357 Προχωρημένα Θέματα Λογιστικής Θεωρίας και Πρακτικής 10 3
3 DLABSA358 Προχωρημένη Διοικητική Λογιστική 10 3
4 DLABSA457 Θεωρία Και Πρακτική Ελεγκτικής 10 3
5 DLABSA458 Φορολογία 10 3
6 DLABSE355 Οικονομική Θεωρία του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης 10 3
7 DLABSM356 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10 3
8 DLABSM457 Προχωρημένα Θέματα Μάρκετινγκ 10 3
9 DLABSO355 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 10 3
10 DLABSO458 Επιχειρησιακή Ηθική 10 3
11 DLAFIN356 Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 10 3

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence