Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και αποκτούν Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Παιδαγωγική/διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία) μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 ECTS όπως προκύπτει από τη δομή του προγράμματος και ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών και τις άλλες επιλογές του φοιτητή π.χ., εκπόνηση διατριβής Μάστερ ή όχι).

Η αποφοίτηση του φοιτητή προϋποθέτει ότι o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μεγαλύτερος από 5.00/ 10.00. Σε όσες περιπτώσεις o συνολικός o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μικρότερος από 5.00/ 10.00, ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφεί και να ολοκληρώσει με επιτυχία επιπλέον ΘΕ ή να επαναλάβει τη φοίτησή σε του σε ορισμένες ΘΕ για βελτίωση του συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του σταθμισμένου μέσου όρου της βαθμολογίας του. 

Οι κάτοχοι του Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα μπορούν να αποταθούν δια διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και σε συναφή γνωστικά αντικείμενα τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence