Κριτήρια Εισαγωγής

Για το πρόγραμμα ισχύουν τα Γενικά Κριτήρια Εισαγωγής του Πανεπιστημίου για πτυχιακές σπουδές. Για ειδικά κριτήρια εισαγωγής παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών

Αναγνώριση Προηγούμενης Μάθησης

Ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφέρουν πιστωτικές μονάδες βάσει των γενικών κανόνων για αναγνώριση προηγούμενης μάθησης του Πανεπιστημίου

 

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence