Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
ΣΥΝΟΛΟ 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM20 Θεωρία Αποκαταστάσεων και Πράξη 10 3
2 MACOM21 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση I 10 3
3 MACOM22 Επεμβάσεις Αποκατάστασης Ι 10 3
4 MACOM29 Μεταπτυχιακή Εργασία Ι 10 3
5 MACOM30 Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ 20 3


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 MACOM23 Αρχαιολογικοί Χώροι και ιστορικά Σύνολα 10 3
2 MACOM24 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση ΙΙ 10 3
3 MACOM25 Επεμβάσεις Αποκατάστασης ΙΙ 10 3

  

Copyright © 2021 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence