Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 30
Μαθήματα Κατεύθυνσης 30
Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMACOM20 Θεωρία Αποκαταστάσεων και Πράξη 10 3
2 DLMACOM21 Τεκμηρίωση και Κατασκευαστική Ανάλυση I 10 3
3 DLMACOM22 Επεμβάσεις Αποκατάστασης Ι 10 3


Μαθήματα Κατεύθυνσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMACOM26 Τεχνολογία Υλικών και Μηχανική της Τοιχοποιίας 10 3
2 DLMACOM27 Στατική και Αντισεισμική Ανάλυση Ιστορικών Δομικών Συστημάτων 10 3
3 DLMACOM28 Θεμελιώσεις και Εξειδικευμένα Θέματα Αποκαταστάσεων 10 3


Μεταπτυχιακή Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 DLMACOM29 Μεταπτυχιακή Εργασία Ι 10 3
2 DLMACOM30 Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ 20 3

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence