Αγαπητοί αναμενόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προσδοκούμε να σας καλωσορίσουμε ως μέλη μιας μεγάλης τυπικής διαδικτυακής κοινότητας μάθησης, που δε θα περιορίζεται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick. Γνωρίζουμε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου διαμονής του καθενός από εσάς, οι αποστάσεις και οι προσωπικές και οι οικογενειακές συνθήκες σας αποτελούν δυνητικά εμπόδια και ανασταλτικούς παράγοντες για την υλοποίηση των δικών σας μορφωτικών επιδιώξεων και την προώθηση των επαγγελματικών σας σχεδίων ή/και φιλοδοξιών.

Τα δυνητικά αυτά εμπόδια αποτελούν ταυτόχρονα και ανασταλτικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν την κοινωνική κινητικότητα ατόμων που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή ατόμων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία πηγάζουν από αντικειμενικές προσωπικές, οικογενειακές ή οικονομικές συνθήκες. Τα προβλήματα αυτά ασφαλώς επιδεινώνονται με τις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν παντού σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσκολιών είναι κοινή ευθύνη, αφού η υπέρβαση των δυσκολιών δεν μπορεί να αγνοεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ανεξάρτητα από αποστάσεις και δυνατότητες. Δε μας διαφεύγει ότι ο συνεχής μετασχηματισμός και η πρόοδος των ανθρώπινων κοινωνιών είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής προόδου και των αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρμογών της αυξανόμενης επιστημονικής γνώσης. Δε μας διαφεύγει επίσης ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι δυνατότητές τους δημιουργούν και ανεπιθύμητα ψηφιακά χάσματα, αφού τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους δε διαμοιράζονται δίκαια μεταξύ κρατών, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, μεταξύ βόρειων και νότιων περιοχών του πλανήτη ή της Ευρώπης και μεταξύ ακόμα των περιοχών της ίδιας κρατικής οντότητας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών θέλουν να αναλάβουν το δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια γεφύρωσης των ψηφιακών ανισοτήτων ή χασμάτων που αποτελούν υπαρκτή πραγματικότητα. Επενδύουμε στην τεχνολογία και τις απεριόριστες εκπαιδευτικές δυνατότητές της και συμμετέχουμε στην εκπαιδευτική και μορφωτική επανάσταση που σταδιακά απλώνεται σε σχεδόν όλο τον πλανήτη Γη και πολύ σύντομα ίσως και έξω από αυτόν. Τα τεχνολογικά μέσα κωδικοποιούν τη γνώση και τις αλληλεπιδράσεις διδασκόντων και διδασκομένων σε «έπεα πτερόεντα» και ποικίλες άλλες αναπαραστάσεις (οπτικές, ακουστικές κ.ά.) που ταξιδεύουν σε μηδαμινούς χρόνους και διευκολύνουν τόσο τη σύγχρονη, όσο και την ασύγχρονη επικοινωνία και πολλαπλές μορφές αλληλεπίδρασης διδασκόντων και διδασκομένων. Αυτές οι δυνατότητες αξιοποιούνται για τη δημιουργία δυναμικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και οικοδόμησης γνώσεων.

Αυτό το ταξίδι της εξερεύνησης και αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων, ευελπιστούμε ότι θα το πραγματοποιήσουμε με πολλούς από εσάς. Η μοναδική μας υπόσχεση είναι ότι τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick και όλο το άλλο υποστηρικτικό προσωπικό (τεχνικοί και βοηθοί διδασκαλίας), θα βρίσκονται νυχθημερόν δίπλα σας, γνωρίζοντας ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος και αναγνωρίζοντας ότι ο δρόμος αυτός θα έχει τη δική του ιστορία, γεμάτη από περιπέτειες και γνώση για ΟΛΟΥΣ, εσάς και εμάς.

  

Copyright © 2022 Frederick University.
All rights reserved | Contact Us| Privacy Policy

    E-xcellence